Downloads

Contact

Heeft u een klacht dan verzoeken wij u om met ons contact op te nemen.

Omdat een goed advies mensenwerk is en wij ook met andere partijen samenwerken, bestaat er altijd een mogelijkheid dat u niet tevreden bent over het verloop van uw adviestraject. In dat geval vernemen wij dit graag van u. Samen kunnen we proberen tot een oplossing te komen en waar nodig onszelf verder te verbeteren.

Bij klachten of onvrede kunt u zich in eerste instantie richten tot uw adviseur bij Wilms Hypotheken. Komt u samen niet tot een oplossing, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenprocedure.
Hier vindt u onze klachtenprocedure: klachtenprocedure

© WILMS HYPOTHEKEN