Adviestraject

Kennismaking

Kennismaken is natuurlijk het allerbelangrijkste. Op deze manier kunt u ervaren hoe wij werken en of we bij elkaar passen.

De dienst of het product, zodat je de dienst of het product goed kan beoordelen
De aard en reikwijdte van onze dienstverlening
De wijze waarop de adviseur wordt beloond
Onze belangen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening aan de consument
De kosten die u betaalt voor de dienstverlening worden besproken

Uiteraard is en blijft het geheel vrijblijvend dit eerste gesprek.

Inventariseren

Soms lijkt het alsof wij alles van u willen weten en overal een kopie van wil hebben. Om u van goed advies te kunnen voorzien, hebben wij veel informatie nodig en bouwen wij een dossier op.

Het advies is gebaseerd op informatie die u zelf aan ons geeft. Voor een goed advies moet die informatie kloppen. Soms zijn bewijsstukken nodig zodat wij kunnen aantonen dat wij een geschikt advies hebben gegeven. Soms is het ook goed dat wij informatie controleert, bijvoorbeeld voorwaarden van eerder afgesloten producten. Die kunnen namelijk net wat anders zijn dan u zelf denkt.

Als klant kiest u er uiteindelijk zelf voor om het advies van ons wel of niet op te volgen. Volgt u het advies niet op, dan bespreken wij de risico’s en consequenties. Ook als u het advies niet opvolgt, kan het zijn dat u kosten aan ons verschuldigd bent.

Analyseren

Van uw persoonlijke financiële situatie maken wij een analyse. Wat gebeurt er bij overlijden, werkloosheid of als u eerder met pensioen gaat? Daalt uw inkomen dan zodat de maandlasten van uw hypotheek en andere uitgaven in gevaar komen? Is het misschien verstandig om uzelf hiervoor te verzekeren? Natuurlijk houden wij ook rekening met de lopende verzekeringen voor zover die bij ons beschikbaar zijn. Alleen met alle gegevens zijn wij in staat om een goed advies te geven.

Persoonlijk advies

We nemen samen het adviesrapport door waarin staat hoe wij tot het advies zijn gekomen
Tekenen hypotheekofferte
Tekenen offerte levens- , woonlastenverzekeringen
Tekenen service overeenkomst (indien van toepassing)
Tekenen offerte schadeverzekeringen

Nazorg

Wij controleren alle notariële stukken (zo weet u zeker dat alles in orde is voordat u uw handtekening gaat zetten)
Wij gaan met u mee naar de notaris op het moment dat u de sleutel van uw nieuwe woning krijgt
U krijgt van ons uitleg over de verdere gang van zaken, denk hierbij aan de voorlopige teruggave en het eerste keer afschrijven van uw hypotheeklasten

© WILMS HYPOTHEKEN