Inkomensverzekering

Arbeidsongeschiktheid

Hoeveel mensen raken er elk jaar arbeidsongeschikt? Zou het u kunnen overkomen? Wat kunt u zelf doen om dit te voorkomen? Hoe ziet uw inkomen eruit mocht u toch arbeidsongeschikt raken? Moet u uw woning dan verlaten omdat u de lasten niet meer kunt betalen? Dit zijn zomaar een paar vragen die we samen zullen bespreken. Niet om u bang te maken maar om u bewust te maken van de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid en indien gewenst om dit risico af te dekken.

Werkloosheid

Hoeveel mensen raken er elk jaar hun baan kwijt? Zou het u kunnen overkomen? Wat kunt u zelf doen om dit te voorkomen? Hoe ziet uw inkomen eruit mocht u toch werkloos raken? Moet u uw woning dan verlaten omdat u de lasten niet meer kunt betalen? Dit zijn zomaar een paar vragen die we samen zullen bespreken. Niet om u bang te maken maar om u bewust te maken van de gevolgen bij werkloosheid en indien gewenst om dit risico af te dekken.

We denken graag een stap extra vooruit

verzekeren ao verzekering

© WILMS HYPOTHEKEN